Erbjudande till dig som arbetsgivare och kund:

Jag  har god erfarenhet med arbete inom arbetsmarknads - och näringslivsfrågor och därigenom fått god inblick i många branscher  och brett nätverk.  Uppdrag/projekt inom följande är av intresse: Kompetensförsörjning, Marknadsarbete och HR. 

Även arbete med Arbetsmiljö och Rehabilitering är utav intresse. Att stötta personer som är sjukskrivna för utmattning, stress och psykosocialt är en utmaning idag. Inte bara för den enskilde utan även för arbetsgivaren och arbetskamraterna.  Förutom Företagshälsovårdens arbete kan jag se att min kunskap kan komma till sin rätt i en sådan process. Hur processen ser ut är ju oftast individuellt. Kontakta mig så kan vi diskutera vidare. 

Jag är van att arbeta mål- och resultatinriktat och ser gärna att det jag arbetar med är något som är  produktivt och leder till något bra.
Att arbeta "face to face" skapar bra relationer och förtroende och framförallt kunskap på ett mer gediget sätt. Har erfarenhet av marknadsarbete och det goda resultat det ger när man bygger relationer med kunder samt  skapar nätverk. 

"Mångsidighet är nyckeln till framgång"